lvov

Lvov – Ukrajina

Po několik staletí rozkvétal jako administrativní, náboženské a obchodní centrum Ukrajiny. Historické centrum Lvova – největší centrum země. Nyní je bráno také jako kulturní, vzdělávací, hospodářské i dopravní centrum celé západní části Ukrajiny. I ve chvílích, kdy se situace nevyvíjí dobrým směrem, je dobré připomínat si hezké části této země.

Lvov byl založen v pozdním středověku, roku 1256, kdy byl centrem Haličsko-volyňského knížectví. Dnes slouží toto město jako sídlo Lvovské oblasti. Žilo zde mnoho významných osobností, které svým způsobem ovlivnily tehdejší život a dění v časových osách nejen Ukrajiny. Město, pojmenované po synovi zakládajícího krále Daniela Haličského – Lvu, je od roku 1661 sídlem Lvovské univerzity.
Samozřejmě v samotném ohnisku vzdělanosti není pouze tato univerzita, další je Lvovská polytechnika, odkud vzešlo několik významných matematiků téže doby. Přes desítky vysokých škol a stovky středních škol zde leží také 8 institutů Národní akademie věd Ukrajiny.
Roku 1998 bylo toto historické centrum připsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

patmos

Pátmos – Řecko

Řecko v sobě skrývá nejen sluncem prozářené siesty a historickou sílu v každém zákoutí uliček. Představuje i mnoho skrytých míst, o kterých mnohdy ani nevíme. Malý ostrov Pátmos, který vyniká v Egejském moři, leží mezi ostrovy Leros a Ikaria, což je asi 70 kilometrů od Milétu. Žije na něm přibližně tři tisíce obyvatel, takže by se dalo říci, že na vás při prvním pohledu dýchne komorní atmosféra.
Ostrov bývá mnohdy nazýván jako Egejský Jeruzalém a za to vděčí své bohaté historii. Je zde k vidění spousta starobylých památek, nádherná příroda a nekončící, krásné, slunečné pláže. Řecká ortodoxní církev toto poutní místo označila za svaté.
K historickým událostem patří také to, že roku 95 zde byl, za vlády císaře Dominika, vyhoštěn Jan – učedník Krista a autor jednoho z evangelií. Proslýchá se, že právě zde na tomto ostrově měl mít vidění, které pak zachytil do knihy Zjevení Janovo.

V roce 1999 bylo toto významné místo připsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

ravenna

Ravenna

Italské křesťanské město, které se nachází asi 120 km jižně od Benátek je sídlem arcibiskupa a jedno z nejvýznamnějších míst v historii Itálie. V dnešní době je jedním z nejfrekventovaněji navštívených míst turisty. Je hlavním a průmyslovým městem stejnojmenné provincie s přístavem, i přestože se nachází ve vnitrozemí. Zajímavostí je fakt, že je s Jaderským mořem spojen 10 km kanálem Candiano.
Toto město vzniklo přibližně v 6. století př. n. l. za vpádů galských kmenů. Sám Caesar se odtud roku 49 př. n. l. vypravil přes řeku Rubicon. Mezi hlavní pamětihodnosti, které lákají návštěvníky téměř svou posvátností, patří raně křesťanské kostely a křtitelnice, které se pyšní svou bohatou mozaikovou výzdobou.

Chrám San Vitale – zdobící mozaiky jsou pokládány za nejlepší mozaikový soubor mimo území Byzance, Mauzoleum Gally Placidie, Neonovo baptisterium ortodoxních – stavba z počátku 5. století s mozaikovým stropem či Arcibiskupská kaple San Andreas. Tyto a další památky města z 5. a 6. století se slavnými mozaikami jsou od roku 1996 na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Český Krumlov

Český Krumlov

Pod hřebenem Blanského lesa, 22 kilometrů jihozápadně od Českých Budějovic, se rozkládá významné turistické centrum v Jižních Čechách. Již delší dobu se traduje, že i v České republice máme krásná místa, kterými se můžete kochat a zrovna Český Krumlov je toho důkazem. Středověké centrum města, které obklopují zákruty řeky Vltavy a od roku 1992 je zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
Město bylo založeno již v roce 1274 a první zmínka o něm padla 1240, kdy jej rakouský šlechtic Ulrich von Liechteinstein zmínil ve své autobiografické básni. Ve 14. a 15. století nabíralo město na důležitosti, stejně tak, jako rod Rožmberků. K tomuto místu se vážou také zajímavé pověsti. Není také od věci zmínit hlavní památky, které by vám při jeho návštěvě neměly uniknout. Rozhodně mezi ně patří Zámek – což je po Pražském hradě nejrozsáhlejší zámecký areál v ČR, tzv. Vnitřní město, Latrán – čtvrť za řekou a historická část Plešivec.

Bělověžský prales

Bělověžský prales

Příroda již odpradávna měla své kouzlo. Jinak tomu není ani dnes, a proto bychom si měli vážit každého kousku zeleně na naší planetě. Tento jedinečný prales leží na hranicích Polska a Běloruska. Patří mezi zachovalé části panenského pralesa, jenž pokrýval klimatický mírné pásmo linoucí se napříč evropskou pevninou. Na přibližně 100 m2 se můžete těšit na nezapomenutelný pohled, kde vás stromy, louky a zrcadla vodních hladin zavedou do hloubi ráje.
Mezi zajímavosti také patří fakt, že průměrné stáří stromů je 73 let. Vzhledem ke klimatickým podmínkám žije v této rezervaci obrovské množství živočišných druhů. Co se týče bohatství stromů, z větší části zde naleznete druhy listnaté, ale i smíšené lesy. Toto místo má také bohatou historii, ale mnohem důležitější je pocit, který ve vás dokáže vyvolat. Celková oblast, která byla zařazena na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1976, má celkovou plochu 876 m2.